ARLENIS


Arlenis Sosa at Jaime's Apt. Photo: Jaime Rubiano